Εγγραφή Υποψήφιου Προσφοροδότη


Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Κυπριακό αριθμό αναγνώρισης θα μεταφερθούν στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ), όπου αφού συνδεθούν με τους κωδικούς του CY Login, θα συνεχίσουν την εγγραφή τους.

Δεν έχω Κυπριακό αριθμό αναγνώρισης