Επικοινωνία

Εξυπηρέτηση Υποψηφίων Προσφοροδοτών:
Τεχνικά Θέματα Συστήματος:
Για εγγραφή στο Σύστημα, λειτουργικότητες, ο λογαριασμός σας, κωδικοί πρόσβασης, η λίστα ακινήτων σας και άλλες τεχνικές απορίες, επικοινωνείτε με το κέντρο εξυπηρέτησης:
Τηλέφωνο:
+357 22222230
Email:
bidderhd@eauction-cy.com
Εγγύηση Συμμετοχής:
Για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση Συμμετοχής απευθύνεστε στον αρμόδιο Υπάλληλο Πλειστηριασμού του πλειστηριασμού που σας ενδιαφέρει ή στο τηλέφωνο: +357 22364617
Ταυτοποίηση / Έγγραφα:
Για ερωτήσεις σχετικά με έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται κατά την ταυτοποίηση ή αίτηση συμμετοχής σε πλειστηριασμό, πληρεξούσια έγγραφα, αίτηση συμμετοχής ενυπόθηκου οφειλέτη ως παρατηρητή ή με προνομιακό καθεστώς, απευθύνεστε στον αρμόδιο Υπάλληλο Πλειστηριασμού του πλειστηριασμού που σας ενδιαφέρει ή στο τηλέφωνο: +357 22364617
Περιγραφή Aκινήτου:
Για πληροφορίες σχετικά με το ενυπόθηκο ακίνητο όπως χαρακτηριστικά, διευθέτηση επίσκεψης στο ακίνητο, ΦΠΑ και διαδικασία μεταβίβασης θα πρέπει να απευθύνεστε στον Ενυπόθηκο Δανειστή όπως εμφανίζεται στην ανάρτηση του πλειστηριασμού που σας ενδιαφέρει.
Προσωπικά Δεδομένα:
Για ερωτήσεις ή παράπονα αναφορικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία μας ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας με τους πιο κάτω τρόπους:
Email:
dataprivacy@eauctions-cy.com
Τηλέφωνο:
+357 22364617
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τ.Θ. 16113, 2086 Λευκωσία – Κύπρος