Αναζήτηση Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών


Αναζήτηση
Βρέθηκαν 72 πλειστηριασμοί
(Τελευταία ενημέρωση στις: 17/02/2020 12:46:55)
Ταξινόμηση:
Κατάσταση:  Ολοκληρωμένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  50.400 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
17/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΠΑΦΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΣΤΕΝΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: ZVQ98MIVK8   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Ολοκληρωμένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  6.400 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
17/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΠΑΦΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΣΤΕΝΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: KGBMBDT0BF   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  66.725 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
19/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Οικόπεδο
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΛΑΤΣΙΩΝ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: OQAGPUFZUR   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  200.000 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
19/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Αγροτεμάχιο με κτίσμα
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΑΝΑΓΕΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: ZKREI1JN7C   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  188.400 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
21/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΠΙΣΣΟΥΡΙ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: H4RGO7HWGN   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  204.400 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
21/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Οικόπεδο
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/02/2020    Μοναδικός Κωδικός: MOJN9AB5SY   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  132.800 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
21/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: KZ4F0HRWCW   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  404.000 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
21/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Κατοικία
Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: H6XUZU500J   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  148.000 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
24/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: ZTMK6B5JAG   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  7.600 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
24/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΒΑΒΛΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: HMTOO4S3MA   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  51.200 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
25/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΣΩΤΗΡΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: 3IYTVSELVJ   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  110.075 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
25/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Οικόπεδο
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΤΣΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: JT10Z2OXU6   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  215.175 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
25/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Κατοικία
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: AW8DMA3VIN   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  18.800 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
25/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΣΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: M9K74S15VF   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  53.975 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
25/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Κατοικία
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΛΥΜΠΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: HP8FMC5QAG   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  61.625 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
26/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: 9FKMY09CLZ-001    Μέρος του πλειστηριασμού 9FKMY09CLZ
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  139.650 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
26/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Οικόπεδο
Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Δ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΒΛΑΧΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: 9FKMY09CLZ-002    Μέρος του πλειστηριασμού 9FKMY09CLZ
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  109.200 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
27/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρησης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: UP2PU8DSCH   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  1.076.000 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
27/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Οικόπεδο με κτίσμα
Επαρχία: ΛΕΜΕΣΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: CAJABVS18F   
Περισσότερα
Κατάσταση:  Αναρτημένος
Επιφυλασσόμενη Τιμή:  18.400 €
Ημ/νία Διεξαγωγής:
27/02/2020
10:00
Ενυπόθηκος Δανειστής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.
Είδος:
Αγροτεμάχιο
Επαρχία: ΠΑΦΟΣ
Δήμος / Ενορία / Κοινότητα: Κ. ΓΙΟΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/01/2020    Μοναδικός Κωδικός: 16AZ470VSP   
Περισσότερα
Πρώτη
Προηγούμενη
Σελίδα 1 από 4
Επόμενη
Τελευταία